Banking

effect

Kaedah PerbankanHad MinimumHad MaksimumMasa Pemprosesan
Deposit
ATM/CDM10.0050,000.0015 Minit
Pemindahan Talian10.00
50,000.00
15 Minit
Pemindahan Bank Tempatan10.00
50,000.00
15 Minit
Pengeluaran
Pengeluaran Cepat50.0030,000.0015 Minit
Pemindahan Bank Tempatan30,000.00
Di atas1 Hari

Peringatan Mesra:

  • Semua simpanan dan keluaran masa pemprosesan tertakluk pada ketersediaan perbankan dalam talian.
  • Keluaran hanya akan dibayar ke akaun bank individu dengan nama BERDAFTAR yang sama.
  • Simpanan pihak ketiga tidak akan diterima.
  • Semua ahli membenarkan untuk membuat keluaran LIMA(5) kali sehari.
  • Semua jumlah transaksi maksimum adalah berdasarkan kepada setiap transaksi.
  • Untuk makluman jumlah keluaran yang besar, mungkin mengambil masa pemprosesan yang lebih lama.
  • Kami menyokong bank tempatan lain, sekiranya anda mempunyai apa-apa permintaan istimewa Sila bercakap dengan perkhidmatan pelanggan kami.
  • Semua simapanan mempunyai hak untuk melakukan proses pengesahan untuk bukti pembayaran.
  • Semua deposit hendaklah dituntut dalam tempoh 24 jam manakala jumlah akan dibatalkan tanpa notis terlebih dahulu.
  • Sila rujuk Terma dan Syarat Syarikat untuk maklumat lanjut.
Dikuasai oleh:
effect
Disahkan oleh:
effect
effect
effect